Våra tjänster

Utvecklingsprojekt

Vi arbetar normalt enligt RUP (Rational Unified Process) som bygger på att arbetet utförs i iterationer där varje iteration resulterar i en färdig leverans. Alla krav dokumenteras bl a genom användningsfall, för att lätt kunna verifieras vid test och leverans samt kommuniceras till verksamheten. Ett systems kvalitet definieras genom att titta på systemets  tillförlitlighet, funktionalitet och prestanda. Kvalitetskontroller är inbyggda i alla aktiviteter i RUP. Förändring är ofrånkomligt i systemutveckling är förmågan att kunna hantera förändringar avgörande. RUP hjälper till att kontrollera och dokumentera förändringar för att få en lyckad leverans.

 

 

Förvaltning och underhåll

Vi underhåller och vidareutvecklar kunders befintliga IT-stöd. Både egenutvecklade och standardapplikationer. Vi tar ansvar för kvalitet och tillgänglighet och fokuserar på den verksamhetsnytta som applikationen ska bidra med. Vi erbjuder förvaltnings- och underhållsavtal till fastpris eller löpande räkning.

 

Resursförstärkning och specialister

Vi erbjuder resursförstärkning och specialister inom projektledning och systemutveckling. Dels genom egna resurser men också via samarbetsparters som eWork . Genom våra samarbetspartners har vi ett unikt erbjudande där vi har tillgång till kompetenta konsulter för att säkerställa kunders resursbehov till hög kvalitet och i rätt tid.