Välkommen

Vi erbjuder konsulting och skräddarsydda molntjänster. Tillsammans med kunden identifierar och genomför verksamhetsförbättringar med hjälp av molntjänster.

Vi har en stor förmåga att sätta oss in i kunders verksamhet och problemställningar med en bra balans mellan tekniskt kunnande och ett öga för verksamhetens behov. Vi driver projekt i stora och medelstora organisationer med hög kvalitet och god kundnöjdhet.

Konsulting

Vi erbjuder traditionell konsulting inom projektledning, kravhantering, test, arkitektur och systemutveckling.

Vi jobbar med beprövade metoder så som PROPS, PPS, RUP och förordar ett agilt arbetssätt.

Molntjänster

Vi erbjuder skräddasydda molntjänster där vi kombinerar färdiga moduler med kundspecifika anpassningar.

Vi bygger våra tjänster baserade på Microsofts produkter och använder ramverk för modelldriven utveckling.

Molntjänster