Om företaget

Consentia AB är ett konsultföretag som tillsammans med kunden identifierar och genomför verksamhetsförbättringar med hjälp av IT. Vi har en stor förmåga att sätta oss in i kundernas verksamhet och problemställningar med en bra balans mellan tekniskt kunnande och ett öga för verksamhetens behov.Vi driver projekt i stora och medelstora organisationer både inom verksamhets- och systemutveckling. Vi har förvaltningsåtagande för flera system hos våra kunder.

Samarbeten

Vi samarbetar med eWork Scandinavia AB när det gäller resursförsörjning. Med detta samarbete har vi ett unikt erbjudande
där vi har tillgång till all tänkbar kompetens för att säkerställa våra leveranser till hög kvalitet och i rätt tid. 

Bokningsportalen

Under namnet Bokningsportalen erbjuder vi även ett bokningssystem för webben. Bokningsportalen baseras på den samlade erfarenhet som
vi har inom bokningssystem och resursstyrning i stora och medelstora organisationer.

Bengt

Bengt Henriksson (VD)