Molntjänster

Vi erbjuder skräddasydda molntjänster där vi kombinerar färdiga moduler med kundspecifika anpassningar. Vi bygger våra tjänster baserade på Microsofts produkter och använder ramverk för modelldriven utveckling.

Skräddarsydda

Vi erbjuder ett antal färdiga moduler som vi kan anpassa utifrån era behov. Vi utvecklar våra molntjänster med hjälp av Microsofts produkter och modelldriven utveckling där vi använder Capable Objetcs produkt.

CapableObject

Bokningsportalen

Under namnet Bokningsportalen erbjuder vi ett bokningssystem och kundvårdssystem (CRM) för webben som molntjänst. Bokningsportalen baseras på den samlade erfarenhet som vi har inom bokningssystem och resursstyrning.

Bokningsportalen