Kunder och projekt

Sveriges Television

Sveriges Television (Svt) är public service-företag som producerar, köper in och sänder TV-program. Svt finns på 29 orter i landet.

Projektplanering och resursstyrning

För Svt:s räkning har vi utvecklat ett projektplanerings- och bokningssystem för programverksamheten. Systemet har funktioner för projektplanering, resursstyrning, tidrapportering, debitering och fakturering. Idag har vi förvaltningsansvaret för systemet.

Programplanering och tablåläggning

Vi har även Svt varit delaktiga bla som projektledare vid utvecklingen av ett systemstöd för planeringsprocessen för programverksamheten med funktioner för årsplanering, tablåläggning och sändningsbesked.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens övergripande mål är att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att:

  • Effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft
  • Prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden
  • Bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt

Arbetsförmedlingen ska erbjuda en likvärdig service i hela landet samtidigt som verksamheten ska anpassas till olika regioners och olika kunders skilda förutsättningar och behov. Slutligen har Arbetsförmedlingen ett uppdrag att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring

Effektivisering av verksamhetsprocess

Arbetsförmedlingen upphandlar arbetsmarknadsutbildning för ca 2 miljarder per år. Syftet med arbetsmarknadsutbildningen är att arbetslösa ska förbättra sina chanser att få jobb. Utbildningen genomförs av externa utbildningsanordnare och deltagarna får aktivitetsstöd under utbildningstiden. Process var tidigare inte en sammanhållen kedja. Informationskvalitet försämrades ju längre processen gick. Målet med projektet var att säkerställa en enhetlig process från upphandling till betald faktura, samt säkerställa systemstödet för processen.